Available positions

Vi opplever en økende mengde prosjekter og søker derfor etter flere

Prosjektledere

STILLINGENS ARBEIDSOPPGAVER:

 • Selvstendig gjennomføring av prosjekter i inn- og utland med nødvendig reisevirksomhet
 • Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene
 • Kundekontakt og oppfølging
 • Ansvar for prosjektkalkyler, prosjektinnkjøp og prosjektets økonomiske resultat
 • Leder for prosjektorganisasjonen
 • Bemanning og planlegging av prosjektene

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Erfaring fra prosjektledelse; gjerne med erfaring fra fiskebåter, ferger, offshorefartøy og/eller spesialskip
 • Erfaring med AutoCAD
 • Analytisk og strukturert
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig godt

Vi tilbyr gode karriere- og utviklingsmuligheter for personer med den rette «stå på» innstillingen i et aktivt og internasjonalt miljø.

Bedriften har gode forsikrings- og pensjonsvilkår, konkurranse- dyktige lønnsvilkår og et godt arbeidsmiljø.

For nærmere opplysninger kontakt
Daglig Leder Geir Hille Halvorsen, tlf 916 81 818

Søknad sendes innen 28. juni til geir.halvorsen@maritimemontering.no

Vi søkjer

HR-ansvarleg

Vårt selskap opplever jamn vekst og treng difor å styrke den
administrative leiinga i selskapet med ein HR-ansvarleg i 100% stilling.

ARBEIDSOPPGÅVER/ANSVARSOMRÅDER:

 • Bemanning/rekruttering
 • Delta aktivt i arbeidet med lønns- og personalavtalemessige forhold
 • Styre bedriftas HMS, TQM, Quality Assurance (QA) og ISO oppgåver
 • Administrere selskapets personalpolitikk og sette standard for HR-oppgåver og -prosessar og soleis aktivt vere med å utvikle bedriftskulturen i selskapet
 • Vere ein støttespelar og HR rådgjevar for leiargruppa
 • Tilrettelegge for og motivere dei ansatte

NØKKELKVALIFIKASJONAR

 • Utdanning på Bachelor- eller Masternivå
 • Relevant erfaring frå tidlegare HR arbeid vil bli vektlagt
 • Analytisk, strukturert, initiativrik og likar utfordringar
 • Gode evner til å skape relasjonar og samarbeid
 • Bakgrunn frå forhandlingar med ulike fagforeiningar er ynskjeleg
 • Beherske norsk og engelsk munnleg og skrifteleg

VI KAN TILBY:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Konkurransedyktig lønn
 • Godt arbeidsmiljø og kjekke kollegaer

Stillinga rapporterer til dagleg leiar.

For ytterlegare informasjon om stillinga, kontakt Dagleg Leiar Geir Hille Halvorsen, tlf 916 81 818

Søknad sendast innan 02.07.2019 til geir.halvorsen@maritimemontering.no

We are always looking for talented and motivated people to join our team. Please submit your interest at post@maritimemontering.no